Tổng hợp 10+ pope innocent iv la ai hay nhất

Tổng hợp 10+ pope innocent iv la ai hay nhất

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề Pope innocent iv la ai hot nhất hiện nay

1 Sparrow on the Housetop’: Attitudes to Jerusalem and the Holy Land

 • Tác giả: cambridge.org
 • Ngày đăng: 07/03/2022
 • Đánh giá: 4.9 (761 vote)
 • Tóm tắt: and the Holy Land in the Circle of Pope Innocent III1 – Volume 36. … Innocent III, 6 vols (Paris, 1904-8), 4 [Innocent III: la question d’Orient), pp

2 BỞI GIÁO HOÀNG INNOCENT Tiếng anh là gì – trong Tiếng anh Dịch

 • Tác giả: tr-ex.me
 • Ngày đăng: 02/05/2022
 • Đánh giá: 4.72 (344 vote)
 • Tóm tắt: By Pope Innocent IV. Anh nghe đồn rằng Giáo hoàng Innocent có 12 đứa con đấy. I have heard it rumoured that Pope Innocent has 12. Giáo hoàng Innocent XI kéo 

3 IV ngây thơ | giáo hoàng – Páginas de Delphi

 • Tác giả: delphipages.live
 • Ngày đăng: 06/26/2022
 • Đánh giá: 4.58 (395 vote)
 • Tóm tắt: · Innocent IV , tên gốc là Sinibaldo Fieschi , (sinh vào thế kỷ 12, Genoa — mất ngày 7 tháng 12 năm 1254, Naples), một trong những vị giáo 

4 Innocent IV, Pope – Brill

 • Tác giả: brill.com
 • Ngày đăng: 04/26/2022
 • Đánh giá: 4.39 (362 vote)
 • Tóm tắt: Schmidt, Tilmann, “Innocent IV, Pope”, in: Religion Past and Present. Consulted online on 18 July 2022

5 Innocent IV | pope – Encyclopedia Britannica

 • Tác giả: britannica.com
 • Ngày đăng: 09/24/2021
 • Đánh giá: 4.1 (597 vote)
 • Tóm tắt: Innocent IV, original name Sinibaldo Fieschi, (born 12th century, Genoa—died Dec. 7, 1254, Naples), one of the great pontiffs of the Middle Ages (reigned 

6 An Overlooked Letter of Pope Innocent III for Rouen – Persée

 • Tác giả: persee.fr
 • Ngày đăng: 07/25/2022
 • Đánh giá: 3.82 (533 vote)
 • Tóm tắt: But one modern author connected him to a papal bull of Innocent IV … Archives de la Seine- Maritime, G 1 123 — was a letter of Pope Innocent III, 

7 Điều gì đã xảy ra giữa Vua John và Giáo hoàng Innocent III?

 • Tác giả: celebrity.fm
 • Ngày đăng: 12/02/2021
 • Đánh giá: 3.67 (511 vote)
 • Tóm tắt: 1100 – 1 Tháng 1159 năm 4, cũng là Hadrian IV), là người … Giáo hoàng Innocent III (1216–XNUMX) đã ban hành một con bò đực 

8 Giáo hoàng Vô tội III – Mimir

 • Tác giả: mimirbook.com
 • Ngày đăng: 06/27/2022
 • Đánh giá: 3.52 (479 vote)
 • Tóm tắt: Pope Innocent III. Innozenz3.jpg. Papacy began, 8 January 1198 … Giáo hoàng Vô tội là một trong những người có quyền lực và có ảnh hưởng nhất trong các 

9 Giáo hoàng đối lập in English – Glosbe

 • Tác giả: glosbe.com
 • Ngày đăng: 03/04/2022
 • Đánh giá: 3.38 (373 vote)
 • Tóm tắt: Pope Callixtus I (217–222) Pope Callixtus II (1119–1124) Pope Callixtus III … Sylvester IV được xem là một giáo hoàng đối lập từ 1105 đến 1111

10 Pope Innocent III, Sardinia, and the Papal State – JSTOR

 • Tác giả: jstor.org
 • Ngày đăng: 04/28/2022
 • Đánh giá: 3.16 (292 vote)
 • Tóm tắt: Italy during the pontificate of Innocent III, the pope clearly thought it … Documenti inediti relativi ai rapporti economici tra la Sardegna e Pisa nel

11 Cho phép: English translation, definition, meaning, synonyms

 • Tác giả: en.opentran.net
 • Ngày đăng: 04/24/2022
 • Đánh giá: 2.87 (192 vote)
 • Tóm tắt: Vào thời điểm đó, LP là một loại bản ghi mới cho phép mọi người nghe những bản nhạc dài hơn. … In 1252 Pope Innocent IV published his bull Ad exstirpanda, 

12 Was Daniel Galitsky crowned by Pope Innocent IV? | Request PDF

 • Tác giả: researchgate.net
 • Ngày đăng: 08/13/2021
 • Đánh giá: 2.79 (159 vote)
 • Tóm tắt: The article gives information about the coronation of Galicia-Volyn Prince Daniel Romanovich of the Lives of Pope Innocent IV, compiled in the mid 13 th 

13 Cardinals of the 13th Century

 • Tác giả: cardinals.fiu.edu
 • Ngày đăng: 02/23/2022
 • Đánh giá: 2.63 (51 vote)
 • Tóm tắt: (3) Elected Pope Innocent IV on June 25, 1243. Died on December 7, … 2 François Cassard (title of Ss. Silvestro e Marino ai Monti). + August 7, 1237