Tổng hợp 20+ người sử dụng đất là ai

Tổng hợp 20+ người sử dụng đất là ai

Dưới đây là danh sách Người sử dụng đất là ai hay nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1 Tài sản hợp pháp và căn cứ xác lập quyền sở hữu

 • Tác giả: stp.thuathienhue.gov.vn
 • Ngày đăng: 02/04/2022
 • Đánh giá: 4.97 (883 vote)
 • Tóm tắt: · Đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý; đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

2 Hiểu đúng quy định về chế độ sở hữu đất đai tại nước ta và nhận

 • Tác giả: congan.daklak.gov.vn
 • Ngày đăng: 07/21/2022
 • Đánh giá: 4.7 (458 vote)
 • Tóm tắt: · Điều này có nghĩa là trong trường hợp khi xã hội cần thửa đất đó cho mục đích khác hoặc giao cho người khác, người sử dụng đất buộc phải giao 

3 Quyền sử dụng đất là tài sản đặc biệt nhưng không phải quyền sở

 • Tác giả: thanhnien.vn
 • Ngày đăng: 06/05/2022
 • Đánh giá: 4.53 (330 vote)
 • Tóm tắt: · Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được Nhà nước giao cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về đất 

4 Thế nào là người sử dụng đất hợp pháp? – Hieuluat.vn

 • Tác giả: hieuluat.vn
 • Ngày đăng: 02/16/2022
 • Đánh giá: 4.34 (476 vote)
 • Tóm tắt: · quyền sử dụng đất hợp pháp từ những đối tượng trên thì cũng là những người được quyền sử dụng đất hợp pháp. the nao la nguoi su dung dat hop 

5 Tìm hiểu về các đối tượng được Nhà nước cho thuê đất – FBLAW

 • Tác giả: fblaw.vn
 • Ngày đăng: 05/06/2022
 • Đánh giá: 4.09 (254 vote)
 • Tóm tắt: Cho thuê đất là việc Nhà nước quyết định trao quyền sử dụng đất cho đối tượng … Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn 

6 Quy định về người sử dụng đất?

 • Tác giả: dsplawfirm.vn
 • Ngày đăng: 03/25/2022
 • Đánh giá: 3.86 (572 vote)
 • Tóm tắt: · Người sử dụng đất là cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất

7 Quyền sử dụng đất là gì? – Khái niệm và phân loại

 • Tác giả: luatvip.com
 • Ngày đăng: 07/05/2022
 • Đánh giá: 3.68 (418 vote)
 • Tóm tắt: Theo Luật đất đai 2013 định nghĩa thì đất đai thuộc quyền sở hữu của toàn dân và do Nhà nước làm chủ sở hữu. Nhà nước theo đó trao quyền sử dụng đất cho người 

8 Giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với

 • Tác giả: dichvucong.nghean.gov.vn
 • Ngày đăng: 01/28/2022
 • Đánh giá: 3.52 (388 vote)
 • Tóm tắt: Tên thủ tục, Giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với người xin giao đất, thuê đất là tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở 

9 Người sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất

 • Tác giả: antrilaw.com
 • Ngày đăng: 03/28/2022
 • Đánh giá: 3.2 (486 vote)
 • Tóm tắt: I. Người sử dụng đất là người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận 

10 Người được quyền sử dụng đất gồm những ai? – LuatVietnam

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 11/11/2021
 • Đánh giá: 3.13 (267 vote)
 • Tóm tắt: · Người sử dụng đất là người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất bằng các hình thức như giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất

11 Người sử dụng đất là gì? Khái niệm về người sử dụng đất?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 02/07/2022
 • Đánh giá: 2.81 (162 vote)
 • Tóm tắt: · Căn cứ dựa trên quy định tại Điều 5 Luật Đất đai năm 2013, khái niệm về người sử dụng đất được xác định là người được Nhà nước giao đất, cho 

12 Địa vị pháp lý của người sử dụng đất là gì? – Luật Hoàng Phi

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 04/05/2022
 • Đánh giá: 2.85 (161 vote)
 • Tóm tắt: · Người sử dụng đất là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho phép sử dụng đất bằng một trong các hình thức giao đất, 

13 Sử dụng đất đai là gì ? Người sử dụng đất là gì ? Quy định mới về

 • Tác giả: luatminhkhue.vn
 • Ngày đăng: 11/08/2021
 • Đánh giá: 2.65 (78 vote)
 • Tóm tắt: Người sử dụng đất là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho phép sử dụng đất bằng một trong các hình thức giao đất , cho thuê đất , cho phép nhận chuyển quyền sử dụng đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất ; có quyền và nghĩa vụ mà pháp luật quy định trong thời hạn sử dụng đất

14 Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất tại Luật đất đai 2013

 • Tác giả: lawkey.vn
 • Ngày đăng: 11/07/2021
 • Đánh giá: 2.51 (82 vote)
 • Tóm tắt: Quyền chung của người sử dụng đất · Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất · Quyền được 

15 Thời điểm được thực hiện quyền của người sử dụng đất là khi nào?

 • Tác giả: luathungthang.com
 • Ngày đăng: 12/16/2021
 • Đánh giá: 2.43 (171 vote)
 • Tóm tắt: Theo quy định pháp luật, thời điểm được thực hiện quyền của người sử dụng đất là khi nào? Người sử dụng đất có những quyền gì? Những câu hỏi trên sẽ được 

16 Người sử dụng đất: khái niệm, quyền & nghĩa vụ (Luật mới nhất)

 • Tác giả: tapdoantrananh.com.vn
 • Ngày đăng: 10/06/2021
 • Đánh giá: 2.34 (95 vote)
 • Tóm tắt: Theo Điều 5 Luật Đất đai năm 2013, người sử dụng đất là người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất 

17 Quyền sử dụng đất – Thư viện pháp luật

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 07/27/2022
 • Đánh giá: 2.24 (78 vote)
 • Tóm tắt: Cho tôi hỏi thế nào là chuyển quyền sử dụng đất? Thời điểm người sử dụng đất được thực hiện các quyền của mình là khi nào? Điều kiện chuyển nhượng, cho thuê, 

18 Bản chất pháp lý của quyền sử dụng đất ở Việt Nam – Tạp chí Tòa án

 • Tác giả: tapchitoaan.vn
 • Ngày đăng: 10/14/2021
 • Đánh giá: 2.22 (120 vote)
 • Tóm tắt: · Khi đất bị chiếm thì ai trong hai người đều có quyền tài sản này là người có quyền khởi kiện đòi lại đất? Rõ ràng quy định quyền sử dụng đất 

19 Các loại chủ thể quan hệ pháp luật đất đai

 • Tác giả: luathongbang.com.vn
 • Ngày đăng: 01/13/2022
 • Đánh giá: 2.14 (148 vote)
 • Tóm tắt: Quan hệ pháp luật đất đai phải là loại quan hệ được các quy phạm pháp luật … Chủ thể sử dụng đất là người đang thực tế chiếm hữu đất đai do Nhà nước giao 

20 Người sử dụng đất theo Luật đất đai 2013; Quy định hiện hành

 • Tác giả: phamlaw.com
 • Ngày đăng: 07/13/2022
 • Đánh giá: 1.9 (179 vote)
 • Tóm tắt: Pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất là một trong những chế định cơ bản của pháp luật đất đai. Chế định này ra đời trên cơ sở chế độ sở hữu đất 

21 Một số quyền và nghĩa vụ cụ thể của tổ chức sử dụng đất – Luật Sư X

 • Tác giả: luatsux.vn
 • Ngày đăng: 05/26/2022
 • Đánh giá: 1.88 (74 vote)
 • Tóm tắt: · Quyền và nghĩa vụ chung của người sử dụng đất? … Quyền sử dụng đất là quyền mà các đối tượng có nhu cầu sử dụng đất; được Nhà nước trao 

22 Hợp đồng chuyển nhượng quyền sửa dụng đất và tài sản gắn liền

 • Tác giả: moj.gov.vn
 • Ngày đăng: 03/26/2022
 • Đánh giá: 1.72 (151 vote)
 • Tóm tắt: b1/ Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một trong những hình thức chuyển quyền sử dụng đất, nếu như người sử dụng đất nói chung có các quyền quy định tại 

23 Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Quyền sử dụng đất là tài sản

 • Tác giả: tuoitre.vn
 • Ngày đăng: 12/01/2021
 • Đánh giá: 1.69 (171 vote)
 • Tóm tắt: · Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được Nhà nước giao cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về đất 

24 Đối tượng được cấp quyền sử dụng đất theo Luật Đất Đai 2013

 • Tác giả: luatducan.vn
 • Ngày đăng: 07/24/2022
 • Đánh giá: 1.56 (70 vote)
 • Tóm tắt: Đây là quyền cơ bản và đặc biệt quan trọng đối với người sử dụng đất. Theo Điều 5 Luật Đất đai năm 2013, người sử dụng đất gồm những đối tượng sau: Người sử 

25 Quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất? – Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Tác giả: dangcongsan.vn
 • Ngày đăng: 03/21/2022
 • Đánh giá: 1.42 (185 vote)
 • Tóm tắt: · 1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp 

26 Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của luật

 • Tác giả: badinh.hanoi.gov.vn
 • Ngày đăng: 03/28/2022
 • Đánh giá: 1.47 (156 vote)
 • Tóm tắt: · Điều 54 Hiến pháp năm 2013 quy định: “1. Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý 

27 Chi tiết thủ tục hành chính – UBND tỉnh Lào Cai

 • Tác giả: dichvucong.laocai.gov.vn
 • Ngày đăng: 06/27/2022
 • Đánh giá: 1.37 (117 vote)
 • Tóm tắt: Nơi tiếp nhận và trả kết quả: – Người sử dụng đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực 

28 Quyền sử dụng đất là gì? (Cập nhật 2022) – Luật ACC

 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 10/20/2021
 • Đánh giá: 1.18 (62 vote)
 • Tóm tắt: Hãy cùng ACC Group đi tìm câu trả lời qua bài viết sau đây. quyen su dung dat la gi. Quyền sử dụng đất là gì? (Cập nhật 2022) 

29 Thể hiện thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn

 • Tác giả: vanban.monre.gov.vn
 • Ngày đăng: 06/03/2022
 • Đánh giá: 1.01 (171 vote)
 • Tóm tắt: · Giấy tờ nhân thân là Giấy chứng minh nhân dân thì ghi “CMND số:…”; trường hợp Giấy chứng minh quân đội nhân dân thì ghi “CMQĐ số:…”; trường 

Nội Dung Chính