Lời bài hát Xin Hãy Yêu Nhau Đi (Hoàng Minh Dan)

Hãy yêu đi Hãy yêu đi
để không bao giờ nối tiếc
Xin hãy yêu đi
ta hãy yêu đi để U hoài da diết
Hãy yêu đi hãy yêu đi
để tâm hồn tôi trở dại và câm điếc
Xin hãy yêu đi ta sẽ quên đi
những nỗi buồn mênh mang.

Tình là một khối u mê tràn lan
Đời chỉ là tiếng khóc than vỡ tan
Ngày buồn là số kiếp tôi mang bên thời gian
Tình Buồn là mãi mãi theo ta trên trần gian
Người-Tình-Bưồn là ba chữ Tôi mưốn xoá hết
Nhưng không bao giờ biết nhoà… phai..

Hãy yêu nhau hãy yêu nhau
để không bao giờ nối tiếc
Xin hãy yêu mau ta hãy yêu mau
để u hoài da diết.
Hãy yêu ngay hãy yêu ngay
để tâm hồn tôi khoẻ lại và xanh biếc…
Xin hãy yêu lâu Ta sẽ đi đâu?!
khi ta lỡ làng tình tôi.(Hm_D.5/2014)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.