Lời bài hát Ngày Buồn Cũng Qua Mau (Truyện Dài & Nguyễn Ngọc Ngạn)

Lời bài hát Ngày Buồn Cũng Qua Mau (Truyện Dài & Nguyễn Ngọc Ngạn)

Gói lại những gì của những ngày tháng đã qua
nhìn về phía trước để đón nhận những gì mới
tất cả những gì mà quá khứ cho ta buồn rồi cũng qua.

“Ngày Buồn Cũng Qua Mau” qua giọng đọc của tác giả và Hồng Đào.

Hy vọng bài viết giúp bạn hiểu rõ về

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.