Lời bài hát Lượn Tròn Lượn Khéo (Văn Chung)

Lời bài hát Lượn Tròn Lượn Khéo (Văn Chung)

A chim bay chim bồ câu trắng
a chim bay trên nền trời xanh xanh
A chim bay trên nền trời hòa bình
kìa đàn chim bay bay lượn vòng quanh quanh.

Lượn tròn lượn khéo khéo
cho tay múa em đều em dẻo dẻo
Lượn tròn lượn khéo khéo
cho chân bước em đều em khéo
Em bước lượn vòng chân
lượn vòng chân bước đều.

Hy vọng bài viết giúp bạn hiểu rõ về

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.