Lời bài hát Lời Hát Tạ Ơn (Hoàng Thi Thơ)

Như một lời cuối, tôi cám, tôi cám ơn trời đã cho tôi hình hài này và một tâm hồn lửa cháy và một trái tim nồng

Như một lời cuối, tôi cám, tôi cám ơn đời, như giòng suối mật bao ngọt ngào, đời cho tôi nuốt …
Ôi ngọt ngào … Làm sao trút hết nồi lòng của tôi

Như một lời cuối, tôi cám, tôi cám ơn người, Nào người có hay, nhưng tràn pháo tay là những phút giây, làm tiếng hát thêm say, làm tiếng hát cao bay
đời ta bãy bờ

Như một lời cuối, tôi cám, tôi cám ơn Tình, Tình đến như mộng, với cuộc tình hồng, với cuộc tình nồng cho tôi hớp cạn bao phút thiên đàng, hạnh phúc mênh mông

Rồi mai đây nếu tôi không còn trên đời này, thì lời này còn nồng nàn như hớp rượu say

Rồi mai đây nếu tôi không còn thì lời này còn bềnh bồng, bềnh bồng trong gió, trên mây

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.