Lời bài hát jingle bells tiếng anh

Lời bài hát “Jingle bells” – ca khúc giáng sinh hay nhất:

Jingle Bells” được coi là bài hát “huyền thoại” của mùa Noel bởi ca khúc này luôn được bật lên vào mỗi dịp Giáng sinh về.

Ca khúc “Jingle Bells” được viết bởi James Lord Pierpont vào mùa thu năm 1857 và xuất bản dưới nhan đề “One Horse Open Sleigh”. Sau đó, ca khúc này được dịch ra nhiều thứ tiếng và được biết đến trên toàn thế giới với cái tên chính thức là “Jingle Bells”.

Giai điệu sôi nổi với lời ca ý nghĩa của bài hát đã trở thành bất tử và là một phần không thể thiếu của Giáng sinh. Ở Việt Nam, người yêu nhạc qua nhiều thế hệ vẫn yêu thích phiên bản của nhóm Boney M nhất.

Lời bài hát (lyrics) “Jingle bells”:

‘, videovideo_player_38519098, videoAds1Conf = { ‘poster’: ‘https://cdn.baogiaothong.vn/files/video/2016/12/18/12884.jpg’, isInIframe: false, ‘tempVast’: ‘https://cdn.baogiaothong.vn/upload/html/tempvast.xml’, stopOtherOnPlay: true, offsetWatchPercent: 20, ‘parentVid’: parentVid, skipAble: true, skipAdsBtnContent: ‘skip ad’, showMinBar: false, ‘performanceTrack’: true, showAdVol: true, VIDEOID: ‘video_player_38519098’, minAble: false, viewportAutoPlay: true, vidVol: 0.1, adVol: 0.7, prerollTimeEnd: 3100, midrollTimeEnd: 15, postrollTimeEnd: 30, skipAdsBtnPos: ‘bottom-left’, ‘userAgent’: ”, adLoadTimeout: 8000, vastUri: ‘https%3A%2F%2Fgoogleads.g.doubleclick.net%2Fpagead%2Fads%3Fad_type%3Dvideo_text_image%26client%3Dca-video-pub-5741764944802582%26description_url%3Dhttp%253A%252F%252Fbaogiaothong.vn%26videoad_start_delay%3D0%26max_ad_duration%3D30000%26cust_params%3Dchien_dich%3DBVCT_Banner_DHD13’, vastUriMid: ”, vastUriPost: ”, midTime: 30, adVolIncrease: 0.6, ‘showVolIncreasement’: true, /*PLAYLISTCONF*/ } if(document.getElementById(parentVid)){ if(document.getElementById(parentVid).innerHTML.trim() == ”){ loadVidvideo_player_38519098(); vidLoaded = true; } } function loadVidvideo_player_38519098(){ dynamicId = new Date().valueOf(); vidId = ‘my-video-multiple1_’+dynamicId; kpopenews.comOID = vidId; if(vidLoaded==true){ kpopenews.comportAutoPlay = false; } var newVideStr = kpopenews.comace(/__VIDIDvideo_player_38519098__/g, vidId); kpopenews.comlementById(parentVid).innerHTML = newVideStr; videovideo_player_38519098 = new videoObj(videoAds1Conf); playerEventsvideo_player_38519098(videovideo_player_38519098); if(!document.getElementById(parentVid).classList.contains(parentVid+’_loaded’)){ kpopenews.comlementById(parentVid).className += parentVid+’_loaded’; } kpopenews.com(‘videoended’, function(){ kpopenews.com(‘ON VIDEO ENDDED’); kpopenews.complayAllowed_24hPlayer = false; kpopenews.comportAutoPlay = false; kpopenews.complay = false; var videoConf = videoAds1Conf; kpopenews.comportAutoPlay = false; var element = kpopenews.comlementById(videoConf.VIDEOID); kpopenews.comose(); loadVidvideo_player_38519098(); }); } function playerEventsvideo_player_38519098(videovideo_player_38519098){ kpopenews.com(‘onPrerollError’, function(name) { kpopenews.com(‘ON VIDEO onPrerollError’); var objVideos = videojs(vidId+’_html5_api’); if(!objVideos.muted()){ var pVol = parseFloat(objVideos.controlBar.volumePanel.volumeControl.volumeBar.getPercent()); if(objVideos.autoplay()){ kpopenews.comme(Math.round(pVol)); }else{ kpopenews.comme(0.1); } }else{ kpopenews.comme(0.1); } }); kpopenews.com(‘onPlay’, function(name) { kpopenews.com(‘ON VIDEO onPlay’); kpopenews.com(‘AE_completed’, function(name) { var objVideos = videojs(vidId+’_html5_api’); if(!objVideos.muted()){ var pVol = parseFloat(objVideos.controlBar.volumePanel.volumeControl.volumeBar.getPercent()); if(objVideos.autoplay()){ kpopenews.comme(Math.round(pVol)); }else{ kpopenews.comme(0.1); } }else{ kpopenews.comme(0.1); } }); var docPlayVideo_video_player_38519098 = kpopenews.comlementById(‘video_player_38519098_ga’); if(docPlayVideo_video_player_38519098){ kpopenews.comrHTML = ”; } }) } videoAdsInitvideo_player_38519098 = true; } function inViewport( element ){ // Get the elements position relative to the viewport var bb = kpopenews.comoundingClientRect(); // Check if the element is outside the viewport // Then invert the returned value because you want to know the opposite return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom < 0); } var video_player_38519098VpElm = kpopenews.comlementById(‘video_player_38519098’); var visvideo_player_38519098 = (function () { var stateKey, eventKey, keys = { hidden: ‘visibilitychange’, webkitHidden: ‘webkitvisibilitychange’, mozHidden: ‘mozvisibilitychange’, msHidden: ‘msvisibilitychange’ }; for (stateKey in keys) { if (stateKey in document) { eventKey = keys[stateKey]; break; } } return function (c) { if (c) kpopenews.comventListener(eventKey, c); return !document[stateKey]; } })(); var videoAds1Elmvideo_player_38519098 = kpopenews.comlementById(‘v-24hContainer_video_player_38519098’); kpopenews.comventListener(‘DOMContentLoaded’, function () { if(videoAds1Elmvideo_player_38519098){ var videoAdsInitvideo_player_38519098 = false; var checkTabActivevideo_player_38519098 = setInterval(function () { if (inViewport(videoAds1Elmvideo_player_38519098) && visvideo_player_38519098() && !videoAdsInitvideo_player_38519098 && typeof(window.videojs) !== “undefined” && (typeof(google) !== “undefined” || adBlockCheckedStatus) && videoObj) { initvideovideo_player_38519098(); clearInterval(checkTabActivevideo_player_38519098); } }, 100); } }, false);

Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way! Oh, What fun it is to rideIn a one horse open sleigh. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way! Oh, What fun it is to ride

Dashing through the snow On a one horse open sleigh O”er the fields we go, Laughing all the way Bells on bob tail ring, making spirits bright What fun it is to laugh and sing A sleighing song tonight

Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way! Oh, What fun it is to rideIn a one horse open sleigh. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way! Oh, What fun it is to ride

A day or two ago, I thought I”d take a ride, And soon Miss Fanny Bright Was seated by my side; The horse was lean and lank Misfortune seemed his lot We got into a drifted bank, And then we got upsot.

Jingle Bells, Jingle Bells,Jingle all the way! Oh, What fun it is to rideIn a one horse open sleigh. Jingle Bells, Jingle Bells,Jingle all the way! Oh, What fun it is to rideIn a one horse open sleigh.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.