Lời bài hát Học Cách Yêu Em

Lớp Học Bồ Câu

Nhạc sĩ: Chưa Biết

Lốc ca lốc cốc!Mặt trời đã mọc, mau dậy đi thôi!.Cùng nhau đi học, học để biết đọc – học để biết thông.Để tiện tính toán, lên chiên ông Trời …Lốc ca lốc cốc!Mặt trời đã mọc, mau dậy đi thôi!.Vừa học vừa chơi, học để biết đọc – học để…

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.