Lời bài hát Hoa Dại (Đức Trịnh)

Một chút hương thoảng bay trong gió
một chút nắng hồng lẫn vào với cỏ
Một chút hương thoảng bay trong gió
một chút nắng hồng lẻn vào cỏ mây

Ôi bông hoa nhỏ, tôi chẳng biết tên
khóc buồn chiều hôm đó
nỗi buồn chiều hôm đó
Tôi chợt nhận ra em
Ðã đi rồi người sẽ quên
bước vô tình qua vách lá
Góc vườn xưa vẫn đây nỗi buồn vương lại
và bông hoa dại vẫn nở …

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.