Lời bài hát Em Không Ngủ Bởi Vì Anh Đang Nhớ (Đỗ Dũng)

Em không ngủ bởi vì anh đang nhớ
Một trời sao rực cháy giữa đôi ta
Em không ngủ bởi vì anh đang nhớ
Một trời sao rực cháy giữa đôi ta
em nhắm mắt cho lòng anh lặng gió
cho sao trời rơi xuống một đêm hoang
em nhắm mắt cho lòng anh lặng gió
cho sao trời rơi xuống một đêm hoang

Aaaaaaa ….ơ ơ ….

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.