Lời bài hát CỘI BỒ ĐỀ (Nhạc Trúc Đào, lời Thầy Pháp Hòa)

Lời bài hát CỘI BỒ ĐỀ (Nhạc Trúc Đào, lời Thầy Pháp Hòa)

Chùa tôi có cội bồ đề
Bình an đứng vững chẳng hề lung lay
Chiều thu nắng đẹp phương này
Vàng sân lá đổ cho đầy trang thơ

Hạt lành gieo rắc muôn nơi
Nguyên mang ánh sáng tận nơi khổ sầu
Nhìn trời trong sáng đâu đâu
Nhìn trăng mười sáu như màu pha lê
ĐK:
Cuộc đời thôi hết đam mê
Nhìn xem cuộc thế chợt nghe lạnh lùng
Thuyền từ giữa bến lao lung
Bàn tay cứu vớt người lên bến Lành.

Chiều nay ngắm cội bồ đề
Mùa thu nắng đẹp lá về trên tay
Người ơi xìn ở nơi này
Cùng ta an trụ tháng ngày thong dong.

Cuộc đời thôi hết đam mê
Nhìn xem cuộc thế chợt nghe lạnh lùng
Thuyền từ giữa bến lao lung
Bàn tay cứu vớt, người lên bến Lành

Chiều nơi ngắm cội bồ đề
Mùa thu nắng đẹp lá về trên tay
Người ơi xin ở phương này
Cùng ta an trụ tháng ngày thong dong.

Hy vọng bài viết giúp bạn hiểu rõ về

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.