Lời bài hát Cây Đàn Ghi Ta Một Dây (Minh Quang)

Lời bài hát Cây Đàn Ghi Ta Một Dây (Minh Quang)

Chỉ lính đảo xa mới đàn ghi ta một dây
Chỉ lính đảo xa mới hát với đàn ghi ta một dây
Gió trăm ngàn cơn gió mới hát được một lời
Sóng trăm ngàn con sóng mới vỗ được vào bờ
Mà đàn ghi ta một dây của lính đảo xa chúng tôi
Cứ hát mãi

Hát cho hoàng hôn xuống (át tiếng gió)
Hát cho mặt trời lên (át tiếng gió)
Những tâm tình vị biển, dù rằng đảo xa
Câu ước hẹn tự do dù đàn một dây vẫn âm vang biển
Những bài tình ca

Hy vọng bài viết giúp bạn hiểu rõ về

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.