Tổng hợp 25 dân là ai bạn nên biết

Tổng hợp 25 dân là ai bạn nên biết

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề Dân là ai hay nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1 Quyền làm chủ của Nhân dân trong Hiến pháp năm 2013

 • Tác giả: sotuphap.kontum.gov.vn
 • Ngày đăng: 06/23/2022
 • Đánh giá: 4.92 (964 vote)
 • Tóm tắt: · Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp năm 2013, đây là sự kiện chính trị – pháp lý quan trọng của đất nước. Hiến pháp thể 

2 Quân đội nhân dân Việt Nam – Bộ Quốc phòng

 • Tác giả: mod.gov.vn
 • Ngày đăng: 12/25/2021
 • Đánh giá: 4.67 (305 vote)
 • Tóm tắt: Tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam là Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, đội quân chủ lực đầu tiên được thành lập ngày 22 tháng 12 năm 1944 theo 

3 Nhân dân là gì ? Vị trí, vai trò của Nhân dân trong sự nghiệp cách

 • Tác giả: luatminhkhue.vn
 • Ngày đăng: 02/20/2022
 • Đánh giá: 4.44 (465 vote)
 • Tóm tắt: · Nhân dân là tập hợp đông đảo những dân tộc thuộc mọi giai cấp, tầng lớp, thành phần xã hội, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng đang sống trong 

4 Dân là gốc hay dân là ngọn? – Báo Công an Nhân dân điện tử

 • Tác giả: cand.com.vn
 • Ngày đăng: 04/09/2022
 • Đánh giá: 4.37 (396 vote)
 • Tóm tắt: · Ở vế thứ nhất, không hiểu là người thực hiện cuộc đối thoại có khiến một người khó tính và cũng từng gây nhiều tranh cãi như ông thất vọng hay 

5 Các cơ quan Quốc hội

 • Tác giả: quochoi.vn
 • Ngày đăng: 05/10/2022
 • Đánh giá: 4.17 (270 vote)
 • Tóm tắt: Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội là các cơ quan của Quốc hội Quốc hội quyết định số lượng Uỷ ban và bầu các thành viên của Hội đồng dân tộc và các 

6 Tìm hiểu quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về khái niệm nhân

 • Tác giả: tulieuvankien.dangcongsan.vn
 • Ngày đăng: 07/07/2022
 • Đánh giá: 3.9 (502 vote)
 • Tóm tắt: · Có lúc Người nói rằng nhân dân ta gồm “gái trai già trẻ” của “năm lớp Sĩ, Nông, Công, Thương, Binh”. Có lúc Người chỉ rõ rằng: “Nhân dân là bốn 

7 Nhân dân là ai? — Tiếng Việt – Radio Free Asia

 • Tác giả: rfa.org
 • Ngày đăng: 01/23/2022
 • Đánh giá: 3.77 (595 vote)
 • Tóm tắt: Nhân dân là ai? Kính Hòa, phóng viên RFA 2014.04.14. Share on WhatsApp. nshung-2853-1397190184-305.jpg Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, 

8 Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

 • Tác giả: dukcqtw.dcs.vn
 • Ngày đăng: 07/14/2022
 • Đánh giá: 3.45 (276 vote)
 • Tóm tắt: Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tiếp tục coi đây là quan điểm chỉ đạo để thực hiện đường lối đổi mới: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – 

9 Dân là gốc – Bài 1: Có dân là có tất cả | Nghiên cứu

 • Tác giả: tapchimattran.vn
 • Ngày đăng: 10/04/2021
 • Đánh giá: 3.22 (301 vote)
 • Tóm tắt: · Đảng ra đời là vì lợi ích của nhân dân, sự lãnh đạo của Đảng là nhằm “lấy tài dân, sức dân để làm những công việc có lợi cho dân”, chứ không 

10 Cả một đời vì nước vì dân là ai? – Hoatieu.vn

 • Tác giả: hoatieu.vn
 • Ngày đăng: 11/23/2021
 • Đánh giá: 3.07 (277 vote)
 • Tóm tắt: · Cả một đời vì nước vì dân là ai? Bạn đã biết câu trả lời là gì chưa? Đây là câu hỏi trong sự kiện liên quân mang phạm vi nghĩa rộng nên rất 

11 Giới thiệu – Tòa án nhân dân tối cao

 • Tác giả: toaan.gov.vn
 • Ngày đăng: 01/31/2022
 • Đánh giá: 2.94 (174 vote)
 • Tóm tắt: Công văn 166/TANDTC-KHTC đôn đốc việc đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ … Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

12 Chủ thể đặc biệt của quan hệ pháp luật dân sự là ai?

 • Tác giả: lawkey.vn
 • Ngày đăng: 05/02/2022
 • Đánh giá: 2.76 (65 vote)
 • Tóm tắt: Nhiều cơ quan nhà nước tham gia vào các quan hệ dân sự, kinh tế với tư cách là chủ thể độc lập, bình đẳng nhưng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham 

13 Có dân là có tất cả – Chi tiết tin tức – Sở Tài chính

 • Tác giả: stc.bacgiang.gov.vn
 • Ngày đăng: 02/16/2022
 • Đánh giá: 2.69 (161 vote)
 • Tóm tắt: · “Dân” trong tư tưởng Hồ Chí Minh là tất cả con Lạc, cháu Hồng. Người cho rằng, hễ ai là người Việt Nam thì ít nhiều đều có ý thức dân tộc và 

14 Bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân

 • Tác giả: vksnd.gialai.gov.vn
 • Ngày đăng: 06/10/2022
 • Đánh giá: 2.54 (178 vote)
 • Tóm tắt: · Đây cũng chính là tư tưởng nhất quán trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước do nhân dân lao động làm chủ. Nhà 

15 Xây dựng Chính phủ liêm chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 • Tác giả: ninhbinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 04/15/2022
 • Đánh giá: 2.55 (64 vote)
 • Tóm tắt: Chính nghĩa là “không tà, nghĩa là thẳng thắn, đứng đắn”, “là việc phải thì dù … tỏ và khẳng định một chân lý: Từ xưa đến nay, ai là con người chân chính, 

16 Công dân là gì? – Hỏi đáp pháp luật

 • Tác giả: hoidap.thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 03/08/2022
 • Đánh giá: 2.33 (102 vote)
 • Tóm tắt: Công dân là Cá nhân, con người cụ thể có năng lực pháp lý và năng lực hành vi, có các quyền và nghĩa vụ theo các quy định pháp luật của một quốc gia

17 Công dân là gì? Các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 12/22/2021
 • Đánh giá: 2.32 (194 vote)
 • Tóm tắt: · Công dân là gì? Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp? Quyền của công dân trong Hiến pháp năm 2013. Nghĩa vụ của công dân

18 Thị dân là ai giữa dòng chảy văn hóa Hà Nội? – Báo Kinh tế đô thị

 • Tác giả: kinhtedothi.vn
 • Ngày đăng: 01/18/2022
 • Đánh giá: 2.19 (128 vote)
 • Tóm tắt: · Kinhtedothi – Thị dân là những người năng động, nhạy cảm, luôn khao khát làm những việc mới, không bằng lòng với những lối mòn. Đòi hỏi công 

19 Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nội dung

 • Tác giả: ldld.quangbinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 04/29/2022
 • Đánh giá: 1.99 (131 vote)
 • Tóm tắt: Thế là chúng ta làm theo lòng đại từ đại bi của Đức Phật Thích Ca, kháng chiến để đưa giống nòi ra khỏi cái khổ ải nô lệ”. Đối với đồng bào các dân tộc, 

20 Dân là ai? :: Suy ngẫm & Tự vấn – Chungta.com

 • Tác giả: chungta.com
 • Ngày đăng: 03/11/2022
 • Đánh giá: 1.99 (125 vote)
 • Tóm tắt: Dân là ai? Hà Thúc Minh 08:44 SA @ Thứ Ba – 06 Tháng Mười Hai, 2005. Người Việt Nam mới có câu:Quan nhất thời, dân vạn đại. Nhất thời thìnhất thời, 

21 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND huyện Trang

 • Tác giả: thuongxuan.thanhhoa.gov.vn
 • Ngày đăng: 05/12/2022
 • Đánh giá: 1.8 (172 vote)
 • Tóm tắt: Hội đồng nhân dân gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở địa phương bầu ra, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng 

22 Dân là ai? – VUSTA

 • Tác giả: vusta.vn
 • Ngày đăng: 11/15/2021
 • Đánh giá: 1.74 (135 vote)
 • Tóm tắt: · Làm quan mới khó chớ làm dân thì ai mà chẳng làm được. Tuy nhiên, chớ có xem thường làm dân, hình như cái gọi là “dân” này càng ngày càng 

23 “Dân là chủ và Dân làm chủ” – Báo Hà Giang điện tử

 • Tác giả: baohagiang.vn
 • Ngày đăng: 10/09/2021
 • Đánh giá: 1.64 (114 vote)
 • Tóm tắt: · BHG – Phát huy và thực hành dân chủ trong tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm rất nhiều nội dung, thể hiện tư tưởng lớn của Bác về chính trị, sâu rộng 

24 Nhân dân là gì? Vai trò của nhân dân – Luật Hoàng Phi

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 10/16/2021
 • Đánh giá: 1.67 (139 vote)
 • Tóm tắt: · Nhân dân là gì? … Nhân dân theo định nghĩa công dân thì là người mang quốc tịch của một quốc gia nào đó. Điều kiện để được cấp quốc tịch tùy 

25 Hội đồng nhân dân

 • Tác giả: dbnd.quangnam.gov.vn
 • Ngày đăng: 10/15/2021
 • Đánh giá: 1.47 (175 vote)
 • Tóm tắt: Điều 1: “Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ 

Nội Dung Chính