Danh sách 18 con người là ai hot nhất

Dưới đây là danh sách Con người là ai hay nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1 Khoa học về vi sinh vật đang định nghĩa lại triết học: Con người là gì?

 • Tác giả: cafebiz.vn
 • Ngày đăng: 12/29/2021
 • Đánh giá: 4.88 (687 vote)
 • Tóm tắt: · Con người không chỉ là con người, mỗi chúng ta là một siêu tổ chức, siêu cơ thể? Năm 1695, nhà triết học Gottfried Wilhelm Leibniz đang đi dạo 

2 Trí tuệ nhân tạo AI là gì? Ứng dụng như thế nào trong cuộc sống?

 • Tác giả: dienmayxanh.com
 • Ngày đăng: 12/27/2021
 • Đánh giá: 4.7 (393 vote)
 • Tóm tắt: · Công nghệ AI này có khả năng tự nhận thức về bản thân, có ý thức và hành xử như con người. Thậm chí, chúng còn có thể bộc lộ cảm xúc cũng như 

3 Anh Là Ai ! Còn Người Ta – A.T.L., Red Sky, Bi Zonie – Zing MP3

 • Tác giả: zingmp3.vn
 • Ngày đăng: 06/16/2022
 • Đánh giá: 4.53 (536 vote)
 • Tóm tắt: Anh Là Ai ! Còn Người Ta – A.T.L., Red Sky, Bi Zonie Tải download 320 nhạc chờ Anh La Ai ! Con Nguoi Ta,- A.T.L., Red Sky, Bi Zonie

4 Con Người Là Gì? – VietChristian Reader

 • Tác giả: vietchristian.com
 • Ngày đăng: 10/19/2021
 • Đánh giá: 4.23 (587 vote)
 • Tóm tắt: “Loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi, mà Chúa thăm viếng nó?” (c. #4) Câu hỏi suy ngẫm: Nhìn vũ trụ bao la, tác giả suy nghĩ thế nào về 

5 Tìm hiểu luận điểm của C.Mác về bản chất con người và ý nghĩa

 • Tác giả: baothanhhoa.vn
 • Ngày đăng: 04/30/2022
 • Đánh giá: 4.06 (540 vote)
 • Tóm tắt: · Trong quan niệm của triết học mác – xít, con người là một thực thể trong sự thống nhất biện chứng giữa cái tự nhiên và cái xã hội. Con người 

6 Tính cách bẩm sinh hay do nuôi dạy và môi trường? – Gene Solutions

 • Tác giả: genesolutions.vn
 • Ngày đăng: 02/11/2022
 • Đánh giá: 3.84 (532 vote)
 • Tóm tắt: Tính cách là gì; Những tính cách tốt của con người; Các yếu tố ảnh hưởng đến tính cách con người; Giải mã gen để hiểu về tính cách bẩm sinh

7 Công dân là gì? – Hỏi đáp pháp luật

 • Tác giả: hoidap.thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 02/27/2022
 • Đánh giá: 3.71 (275 vote)
 • Tóm tắt: Công dân là Cá nhân, con người cụ thể có năng lực pháp lý và năng lực hành vi, có các quyền và nghĩa vụ theo các quy định pháp luật của một quốc gia

8 Ơn Gọi Và Sứ Vụ Làm Người Của Tôi – SimonHoaDalat

 • Tác giả: simonhoadalat.com
 • Ngày đăng: 12/11/2021
 • Đánh giá: 3.5 (425 vote)
 • Tóm tắt: Con người sẽ bất tử, hay là chúng ta mỗi người đều bất tử? Thánh Tô-ma, một đồ đệ của Aristote đã trả lời cho câu hỏi đó rằng: “Mỗi người chúng ta đều bất tử”

9 Con người và bản chất của con người – Loigiaihay.com

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 03/28/2022
 • Đánh giá: 3.2 (477 vote)
 • Tóm tắt: a) Khái niệm con người Con người là một thực thể tự nhiên mang đặc tính xã hội có sự thống nhất biện chứng giữa hai phương diện tự nhiên và xã hội

10 Con người sẽ tiến hóa như thế nào trong một triệu năm? – BBC

 • Tác giả: bbc.com
 • Ngày đăng: 11/24/2021
 • Đánh giá: 3.13 (521 vote)
 • Tóm tắt: · Liệu con cháu của chúng ta sẽ là những người được cấy vào cơ thể những máy móc công nghệ cao, chân tay có thể mọc lại và đôi mắt như máy ảnh 

11 An ninh con người nhìn từ góc độ bảo đảm an ninh lương thực và y tế

 • Tác giả: truongleduan.quangtri.gov.vn
 • Ngày đăng: 03/29/2022
 • Đánh giá: 2.79 (154 vote)
 • Tóm tắt: · “An ninh con người là trung tâm, là mục tiêu phấn đấu, đảm bảo cho sự phát triển chính trị, xã hội. Bảo vệ an ninh quốc gia là bảo đảm cho cuộc 

12 Con người sinh ra từ đâu – Thư Viện Hoa Sen

 • Tác giả: thuvienhoasen.org
 • Ngày đăng: 10/20/2021
 • Đánh giá: 2.76 (158 vote)
 • Tóm tắt: · Nội dung câu chuyện này hầu như ai cũng từng nghe. Tóm lược là Chúa trời tạo ra người nam là Adam, xong tạo thêm người nữ là Eva ở cùng với Adam 

13 Nhân cách con người là gì? (Cập nhật 2022) – Luật ACC

 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 06/16/2022
 • Đánh giá: 2.69 (188 vote)
 • Tóm tắt: Trong bất kỳ xã hội ở thời đại nào, yếu tố về đạo đức nói chung và nhân cách con người là gì của mỗi cá nhân nói riêng luôn được coi trọng

14 Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa con người

 • Tác giả: huyenuy.namtramy.quangnam.gov.vn
 • Ngày đăng: 03/24/2022
 • Đánh giá: 2.49 (97 vote)
 • Tóm tắt: Văn hóa là tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự 

15 Tư tưởng Các Mác về con người, giải phóng con người và phát triển

 • Tác giả: tuyengiao.vn
 • Ngày đăng: 02/16/2022
 • Đánh giá: 2.52 (185 vote)
 • Tóm tắt: · Con người chính là thế giới con người, là nhà nước, là xã hội”[2] – và vì vậy, “bản chất của con người không phải là một cái trừu tượng cố hữu 

16 Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong

 • Tác giả: vksndtc.gov.vn
 • Ngày đăng: 12/19/2021
 • Đánh giá: 2.32 (184 vote)
 • Tóm tắt: Quyền con người là những quyền tự nhiên, vốn có và khách quan của con người được ghi nhận và bảo vệ trong pháp luật quốc gia và các thỏa thuận pháp lý quốc 

17 Tình thương yêu, quý trọng con người trong tư tưởng, đạo đức

 • Tác giả: laocai.gov.vn
 • Ngày đăng: 05/26/2022
 • Đánh giá: 2.27 (91 vote)
 • Tóm tắt: · Đó là các quan Điểm và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về: tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước 

18 10 Vấn đề nhân vị trong đạo Phật – Bookdown

 • Tác giả: bookdown.org
 • Ngày đăng: 06/05/2022
 • Đánh giá: 2.26 (172 vote)
 • Tóm tắt: Ai cũng công nhận rằng trong các loài sinh vật trên mặt trái đất, con người là một sinh vật tương đối hoàn hảo hơn cả về phương diện tổ chức cơ thể cũng như 

Related Posts