Tổng hợp 20+ chủ sở hữu công ty tnhh là ai hot nhất

Dưới đây là danh sách Chủ sở hữu công ty tnhh là ai hay nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1 Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên

 • Tác giả: giayphepkinhdoanh.vn
 • Ngày đăng: 04/21/2022
 • Đánh giá: 4.85 (854 vote)
 • Tóm tắt: Về chủ sở hữu công ty: là cá nhân hoặc tổ chức không thuộc đối tượng không được thành lập doanh nghiệp. Về tên công ty: tên công ty phải có ít nhất hai thành tố 

2 Trách nhiệm tài sản của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

 • Tác giả: luat24h.net
 • Ngày đăng: 11/01/2021
 • Đánh giá: 4.79 (441 vote)
 • Tóm tắt: Theo như quy định trên thì công ty trách nhiệm hữu hạn là một loại hình công ty theo đó chủ doanh nghiệp hoặc người góp vốn phải chịu trách nhiệm đối với các 

3 Quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

 • Tác giả: thanhlapdoanhnghiepvn.vn
 • Ngày đăng: 07/31/2022
 • Đánh giá: 4.53 (587 vote)
 • Tóm tắt: Loại hình công ty TNHH và công ty Cổ phần có thể có nhiều người đại diện theo … Chủ tịch công ty nhân danh chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ của 

4 Cơ cấu, sơ đồ tổ chức, chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên

 • Tác giả: ketoananpha.vn
 • Ngày đăng: 01/26/2022
 • Đánh giá: 4.26 (344 vote)
 • Tóm tắt: Các câu hỏi thường gặp. Công ty TNHH 1 thành viên là gì? Trước khi tìm hiểu về cơ cấu tổ chức, bạn cần hiểu qua 

5 Công ty TNHH một thành viên: định nghĩa, cơ cấu, đặc điểm nổi bật

 • Tác giả: thienluatphat.vn
 • Ngày đăng: 01/17/2022
 • Đánh giá: 4.12 (287 vote)
 • Tóm tắt: Chủ sở hữu doanh nghiệp ở đây không chỉ mang nghĩa là cá nhân, mà cũng có thể là 

6 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Quyền & nghĩa vụ

 • Tác giả: vivabcs.com.vn
 • Ngày đăng: 03/13/2022
 • Đánh giá: 3.99 (450 vote)
 • Tóm tắt: Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân chết 

7 Quy định về Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 • Tác giả: luatvietan.vn
 • Ngày đăng: 12/31/2021
 • Đánh giá: 3.67 (231 vote)
 • Tóm tắt: Chủ sở hữu công ty là cá nhân có quyền quy định tại các điểm a, h, l, m, n và o khoản 1 Điều này; quyết định đầu tư, kinh doanh và quản trị nội bộ công ty, trừ 

8 Công ty TNHH có thể có nhiều chủ sở hữu hay không?

 • Tác giả: nganhangphapluat.lawnet.vn
 • Ngày đăng: 05/01/2022
 • Đánh giá: 3.4 (283 vote)
 • Tóm tắt: · 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ 

9 Thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH MTV như thế nào?

 • Tác giả: luatlongphan.vn
 • Ngày đăng: 05/18/2022
 • Đánh giá: 3.2 (506 vote)
 • Tóm tắt: Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH MTV. Nếu Quý bạn đọc gặp khó khăn trong quá trình nộp và soạn thảo hồ sơ 

10 Công ty TNHH phá sản ai phải chịu trách nhiệm? – LuatVietnam

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 11/28/2021
 • Đánh giá: 3 (429 vote)
 • Tóm tắt: · Chủ sở hữu công ty là cá nhân phải tách biệt chi tiêu của cá nhân và gia đình mình với chi tiêu của Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng 

11 Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên – Phamlaw

 • Tác giả: phamlaw.com
 • Ngày đăng: 08/03/2022
 • Đánh giá: 2.84 (175 vote)
 • Tóm tắt: Công ty TNHH 1 thành viên là loại hình doanh nghiệp được các nhà đầu tư ưa chuộng bởi sự phù hợp với các nhà đầu tư có quy mô nhỏ và vừa, mong muốn toàn quyền 

12 #1 Công ty tnhh một thành viên là gì? Cơ cấu tổ chức – 1900.633.705

 • Tác giả: luatthienma.com.vn
 • Ngày đăng: 07/18/2022
 • Đánh giá: 2.75 (69 vote)
 • Tóm tắt: Chủ sở hữu của Công ty TNHH 1 thành viên có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Đối với loại 

13 Thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

 • Tác giả: viettinlaw.com
 • Ngày đăng: 10/07/2021
 • Đánh giá: 2.7 (141 vote)
 • Tóm tắt: Khi hoạt động việc thay đổi chủ sở hữu đối với công ty là điều không phải … Chủ sở hữu công ty TNHH MTV là cá nhân hoặc tổ chức và chịu trách nhiệm về các 

14 Ai là chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên?

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 06/25/2022
 • Đánh giá: 2.56 (142 vote)
 • Tóm tắt: · Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, 

15 Chủ tịch công ty là gì? Chủ tịch công ty TNHH một thành viên?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 10/01/2021
 • Đánh giá: 2.44 (129 vote)
 • Tóm tắt: · Do đó, đối với mỗi một loại hình doanh nghiệp khác nhau thì sẽ kèm … Một là, chủ sở hữu và hoạt động của công ty dựa trên sư tổ chức quản 

16 So sánh công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên

 • Tác giả: luathungthang.com
 • Ngày đăng: 10/11/2021
 • Đánh giá: 2.41 (125 vote)
 • Tóm tắt: Công ty TNHH là loại hình doanh nghiệp khá phổ biến hiện nay, công ty TNHH bao gồm công … Chủ sở hữu, thành viên công ty có thể là tổ chức hoặc cá nhân

17 Đối tượng trở thành chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

 • Tác giả: trogiupluat.vn
 • Ngày đăng: 07/19/2022
 • Đánh giá: 2.26 (69 vote)
 • Tóm tắt: · Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân hoặc tổ chức có tư cách pháp nhân (pháp nhân) 

18 Quyền của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên – Nam Việt Luật

 • Tác giả: namvietluat.vn
 • Ngày đăng: 10/26/2021
 • Đánh giá: 2.21 (138 vote)
 • Tóm tắt: Khoản 1, Điều 75 Luật doanh nghiệp 2014: Chủ sở hữu công ty là tổ chức có các quyền sau đây: a) Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ 

19 Tổ chức có là chủ sở hữu công ty TNHH MTV? – Phan Law Vietnam

 • Tác giả: phan.vn
 • Ngày đăng: 08/31/2022
 • Đánh giá: 1.99 (121 vote)
 • Tóm tắt: · Đồng thời, loại hình doanh nghiệp này không được quyền phát hành cổ phần theo quy định tại khoản 4 Điều 74 Luật DN 2020. Trên đây là tư vấn của 

20 Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có quyền

 • Tác giả: luatminhkhue.vn
 • Ngày đăng: 11/17/2021
 • Đánh giá: 2.08 (107 vote)
 • Tóm tắt: · Công ty là chủ sở hữu đối với tài sản do tổ chức, cá nhân góp vào, công ty có quyền đưa tài sản của mình vào hoạt động kinh doanh phát triển của 

21 Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH: Thủ tục, hồ sơ thế nào ?

 • Tác giả: luatthaian.vn
 • Ngày đăng: 11/25/2021
 • Đánh giá: 1.88 (128 vote)
 • Tóm tắt: Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT Hướng dẫn về đăng ký kinh doanh. 2. Các trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên: Chủ sở hữu công ty là cá 

22 Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên

 • Tác giả: luatthanhthai.vn
 • Ngày đăng: 05/04/2022
 • Đánh giá: 1.85 (117 vote)
 • Tóm tắt: 1.2. Đối với chủ sở hữu là cá nhân … a) Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;. b) Quyết định đầu tư, kinh doanh và quản trị nội 

23 Quy định về công ty TNHH một thành viên trong Luật Doanh nghiệp

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 04/13/2022
 • Đánh giá: 1.61 (173 vote)
 • Tóm tắt: Chủ sở hữu công ty là Chủ tịch công ty và có thể kiêm hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. 3. Quyền, nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được quy định tại Điều lệ công ty và hợp đồng lao động

24 Cơ cấu tổ chức của công ty tnhh 1 thành viên – inslaw.vn

 • Tác giả: inslaw.vn
 • Ngày đăng: 01/26/2022
 • Đánh giá: 1.61 (187 vote)
 • Tóm tắt: Chủ tịch Hội đồng thành viên do các thành viên trong Hội đồng bầu theo nguyên tắc quá bán hoặc do chủ sở hữu bổ nhiệm hoặc chính là Giám đốc/ Tổng giám đốc công 

25 Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có được thực hiện giao

 • Tác giả: luatminhgia.com.vn
 • Ngày đăng: 02/26/2022
 • Đánh giá: 1.4 (176 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi: Tôi kính nhờ Quý Công ty tư vấn 02 vấn đề sau: Tôi vừa thành lập Cty TNHH MTV TM DV vận tải do chính tôi làm chủ (cá nhân) và đại diện doanh nghiệp ( 

26 Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên là gì ? Quyền và nghĩa vụ

 • Tác giả: lawkey.vn
 • Ngày đăng: 02/25/2022
 • Đánh giá: 1.32 (141 vote)
 • Tóm tắt: Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên là 1 tổ chức hoặc 1 cá nhân làm chủ , chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số vốn điều lệ

27 Thành viên công ty là gì? Quy định về thành viên công ty TNHH

 • Tác giả: dsplawfirm.vn
 • Ngày đăng: 12/13/2021
 • Đánh giá: 1.3 (169 vote)
 • Tóm tắt: + Quyết định đầu tư, kinh doanh và quản trị nội bộ công ty. – Ngoài những quy định trên, chủ sở hữu công ty sẽ có những quyền nhất định 

Nội Dung Chính

Related Posts