Top 20 ai la chủ thể kinh doanh hay nhất

Dưới đây là danh sách Ai la chủ thể kinh doanh hot nhất hiện nay

1 Luật doanh nghiệp 2020 quy định về Doanh nghiệp tư nhân

 • Tác giả: luatvietan.vn
 • Ngày đăng: 09/29/2021
 • Đánh giá: 4.98 (644 vote)
 • Tóm tắt: Doanh nghiệp tư nhân là một trong các loại hình doanh nghiệp được quy định tại Luật … Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, 

2 Bài tập về pháp luật về chủ thể kinh doanh năm 2020 – StuDocu

 • Tác giả: studocu.com
 • Ngày đăng: 08/28/2022
 • Đánh giá: 4.72 (256 vote)
 • Tóm tắt: Tình huống 1** Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) An Bình do ông An làm chủ có trụ sở chính tại Tp. Hồ Chí Minh, ngành nghề kinh doanh là vận tải hàng hóa bằng 

3 Chủ thể của luật kinh tế – Luật Hoàng Phi

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 04/16/2022
 • Đánh giá: 4.4 (417 vote)
 • Tóm tắt: · Cơ quan đăng ký kinh doanh là đầu mối quan trọng thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và chủ thể kinh doanh 

4 Thương nhân có bao gồm cá nhân kinh doanh không có đăng ký

 • Tác giả: luatso1.vn
 • Ngày đăng: 03/01/2022
 • Đánh giá: 4.31 (546 vote)
 • Tóm tắt: Chủ thể là tổ chức kinh tế thì phải đăng ký tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư (thành lập doanh nghiệp). Đối với thương nhân là cá nhân 

5 Câu hỏi nhận định đúng sai môn chủ thể kinh doanh (có đáp án)

 • Tác giả: hocluat.vn
 • Ngày đăng: 09/20/2021
 • Đánh giá: 4.16 (552 vote)
 • Tóm tắt: Chú ý: doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp xã hội, cũng gọi là doanh nghiệp nhưng không phải là một loại hình doanh nghiệp. – Doanh nghiệp nhà nước: vốn điều 

6 Pháp nhân là gì? Quy định về tư cách pháp nhân cần biết

 • Tác giả: viettinlaw.com
 • Ngày đăng: 06/01/2022
 • Đánh giá: 3.84 (587 vote)
 • Tóm tắt: Là một tổ chức (một chủ thể pháp luật) có tư cách pháp lý độc lập, có thể tham … điểm doanh nghiệp đó được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tức là 

7 Chủ doanh nghiệp là gì? Theo quy định mới nhất hiện hành

 • Tác giả: phamlaw.com
 • Ngày đăng: 12/26/2021
 • Đánh giá: 3.75 (295 vote)
 • Tóm tắt: Chủ sở hữu doanh nghiệp có thể là cá nhân, pháp nhân đứng tên trên giấy chứng … Trong nền kinh tế hội nhập và phát triển hiện nay, việc thành lập doanh 

8 Một số vấn đề về chủ thể kinh doanh

 • Tác giả: phapluatdansu.edu.vn
 • Ngày đăng: 03/03/2022
 • Đánh giá: 3.56 (325 vote)
 • Tóm tắt: · Đây là những nội dung lớn trong bài viết này nhằm thống nhất cách hiểu về chủ thể kinh doanh. Có thể nói hoạt động sản xuất kinh doanh của các 

9 Chủ thể nào có quyền thành lập và quản lý Doanh nghiệp?

 • Tác giả: luathungdong.vn
 • Ngày đăng: 01/15/2022
 • Đánh giá: 3.38 (344 vote)
 • Tóm tắt: Đây là một quy định mới trong Luật Doanh nghiệp năm 2020. Cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định là hình phạt bổ sung đối với pháp nhân 

10 Chủ thể kinh doanh (Business entity) là gì? Đặc điểm – VietnamBiz

 • Tác giả: vietnambiz.vn
 • Ngày đăng: 01/08/2022
 • Đánh giá: 3.05 (417 vote)
 • Tóm tắt: · Vốn đầu tư kinh doanh có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí 

11 PHÂN BIỆT GIỮA THƯƠNG NHÂN, DOANH NGHIỆP VÀ CHỦ THỂ

 • Tác giả: luathongbang.com.vn
 • Ngày đăng: 01/06/2022
 • Đánh giá: 2.89 (174 vote)
 • Tóm tắt: Trong đó, “hoạt động thương mại” được hiểu là những hoạt động có tính chất kinh doanh, sinh lợi, bao gồm các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, cung ứng dịch 

12 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân là ai?

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 11/01/2021
 • Đánh giá: 2.82 (144 vote)
 • Tóm tắt: Vây tôi có thể uỷ quyền cho họ làm người đại diện trước pháp luật được không? … Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, 

13 Chủ thể kinh doanh là gì? – Hỏi đáp pháp luật

 • Tác giả: hoidap.thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 07/18/2022
 • Đánh giá: 2.71 (118 vote)
 • Tóm tắt: Chủ thể kinh doanh là Tổ chức, cá nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) và thực hiện trên thực tế các hoạt động kinh doanh thu lợi nhuận

14 Chủ thể kinh doanh dịch vụ logistics theo pháp luật Việt Nam hiện nay

 • Tác giả: tapchicongthuong.vn
 • Ngày đăng: 04/24/2022
 • Đánh giá: 2.68 (151 vote)
 • Tóm tắt: Thực tiễn hiện nay, có nhiều thương nhân là hộ gia đình, hợp tác xã có tham gia vào chuỗi cung ứng dịch vụ logistic, như vận tải, đóng gói, kiểm đếm…, song có 

15 Khái niệm chủ thể kinh doanh là gì? – Dân Kinh Tế

 • Tác giả: dankinhte.vn
 • Ngày đăng: 08/11/2022
 • Đánh giá: 2.48 (182 vote)
 • Tóm tắt: Mặc dù khái niệm chủ thể kinh doanh không được định nghĩa về mặt pháp lý nhưng … thì chủ thể của hành vi kinh doanh hiểu theo nghĩa thực tế và pháp lý là 

16 Quy định cá nhân tổ chức thành lập doanh nghiệp – Nam Việt Luật

 • Tác giả: namvietluat.vn
 • Ngày đăng: 11/04/2021
 • Đánh giá: 2.4 (134 vote)
 • Tóm tắt: Hay những cá nhân không được thành lập doanh nghiệp là ai? … Cá nhân có thể đăng ký kinh doanh (làm chủ doanh nghiệp) hiện nay là: Chủ thể cá nhân thành 

17 Nhận diện mối quan hệ ba bên giữa Nhà nước, thị trường và xã hội

 • Tác giả: mof.gov.vn
 • Ngày đăng: 10/14/2021
 • Đánh giá: 2.33 (83 vote)
 • Tóm tắt: Thứ năm, trong nền kinh tế thị trường hiện đại, chi phối hành vi kinh doanh của các chủ thể trên thị trường không chỉ là lợi nhuận mà cả giá trị xã hội, các lợi 

18 Quy định về pháp nhân thương mại trong pháp luật Việt Nam

 • Tác giả: moj.gov.vn
 • Ngày đăng: 07/10/2022
 • Đánh giá: 2.09 (67 vote)
 • Tóm tắt: Pháp nhân thương mại bao gồm doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác. … PNTM tham gia vào quan hệ pháp luật là chủ thể bình đẳng, độc lập với các chủ thể 

19 Chủ doanh nghiệp tư nhân là gì ? Quyền nghĩa vụ và vai trò ?

 • Tác giả: lawkey.vn
 • Ngày đăng: 01/23/2022
 • Đánh giá: 2.08 (98 vote)
 • Tóm tắt: Chủ thể này dùng tài sản của mình đầu tư vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, không có sự liên kết và chia sẻ với bất cứ ai khác

20 Chủ thể kinh doanh – Tài liệu text – 123doc

 • Tác giả: text.123docz.net
 • Ngày đăng: 06/29/2022
 • Đánh giá: 2.03 (141 vote)
 • Tóm tắt: loại hình công ty trong pháp luật của các quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, chủ thể kinh doanh có thể được hiểu là tất cả các

Related Posts